Tlmočnícka technika

Spoľahlivá tlmočnícka technika je nevyhnutnou podmienkou pre získanie pozitívneho a želaného výsledku. Zahŕňa špecializované zariadenia, ktoré umožňujú smerovanie zvuku od rečníka k tlmočníkom a následne od tlmočníkov k poslucháčom a ich ovládanie podľa potrieb tlmočníkov a poslucháčov.

Na konferencie, semináre, sympózia, výstavy, firemné prezentácie, tlačové konferencie Vám zabezpečíme spoľahlivú tlmočnícku techniku. Počas celej doby tlmočenia je k dispozícii zaškolený technik. Na požiadavku klienta nahráme audio záznam, video záznam, prípadne foto dokumentáciu na nosič vo formáte aký si vyberie klient. Na požiadanie dodáme LED steny, LCD obrazovky, video projekcie, hliníkové konštrukcie, pódium atď.

Návrh technického alebo svetelného dizajnu vám vytvoríme podľa vašich predstáv a prevedieme odbornou realizáciou.

Zabezpečujeme nasledovnú tlmočnícku techniku:

  • mikrofóny pre konferenčné systémy
  • bezdrôtové mikrofóny
  • účastnícke príjmače (slúchadlá pre poslucháčov s príjmačom)
  • tlmočnícke kabíny s vybavením
  • prezentéry
  • laserové ukazovátka
  • flipcharty

Hľadáte tlmočnícku techniku pre vašu akciu? Kontaktujte nás.