Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa

Miroslav Dvoran – MIDO music productions
Pánska Niva 3446/9
920 01 Hlohovec

Fakturačné údaje

IČO : 33434701
DIČ : 1031856661
IČ. DPH : SK1031856661
Firma je platcom DPH

Bankové spojenie

SLSP 0045584847/0900
IBAN : SK1709000000000045584847
BIC – SWIFT : GIBASKBX

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živ. reg.: 203-1694